سلام احوال پرسی به آلمانی

سلام احوال پرسی به آلمانی

آموزش سلام احوال پرسی به آلمانی

سلام احوال پرسی به آلمانی

وقتی می‌خواهید در آلمانی به کسی سلام کنید و از احوالش پرسید، می‌توانید از اصطلاحات مختلفی استفاده کنید. این اصطلاحات در واقع نشان می‌دهند که چقدر شما به شخصی که به او سلام می‌کنید نزدیک هستید یا فرهنگی آشنا هستید یا نه.

۱. “Hallo” یا “Guten Tag” (روز خوب)
این دو اصطلاح معمولی‌ترین و ساده‌ترین روش‌های سلام‌گذاری در آلمانی هستند. معمولاً اینها را برای افرادی استفاده می‌کنیم که به طور رسمی با آنها ارتباط برقرار می‌کنیم یا آشنایی نسبی با آنها داریم.

۲. “Wie geht es dir?” یا “Wie geht’s?” (حالت چطور است؟)
این عبارت‌ها به معنی “احوال شما چطور است؟” است. اینها را برای افرادی استفاده می‌کنیم که با آنها به طور نسبی نزدیک هستیم و می‌خواهیم از احوالشان پرسیده و در موردشان مراقبت کنیم.

۳. “Wie geht es Ihnen?”
این عبارت نسبت به عبارت قبلی، به طور رسمی‌تر است. از آن برای افرادی استفاده می‌کنیم که با آنها به صورت رسمی ارتباط برقرار کرده‌ایم.

۴. “Alles klar?” (همه چیز خوب است؟)
این عبارت به معنی “همه چیز خوب است؟” است و می‌توان آن را به عنوان یک سلام عادی و فرمال‌تر استفاده کرد.

هر یک از این اصطلاحات به متناسبت با رابطه شما با فرد مقابل و سطح فرهنگی و رسمیت مورد استفاده، قابل استفاده هستند.

به همین خاطر، ادامه‌ی گفتگو و ارتباط با دیگران نیازمند یافتن توازنی است که میان رسمیت و صمیمیت برقرار کنید. ادامه‌ی مواردی که قبلاً گفتم می‌تواند به شما در ایجاد این توازن کمک کند.

به عنوان مثال، اگر با یک دوست صمیمی صحبت می‌کنید، می‌توانید از “Wie geht’s?” به جای “Wie geht es Ihnen?” استفاده کنید. ولی اگر با یک همکار یا فردی که باهم در محیط کاری کار می‌کنید، حرف می‌زنید، بهتر است از نسخه‌های رسمی‌تر مثل “Wie geht es Ihnen?” استفاده کنید.

همچنین، توجه به نوع پاسخ‌هایی که افراد می‌دهند نیز مهم است. اگر شخصی به شما گفت “Es geht mir nicht so gut.” از او پرسش‌های بیشتری درباره‌ی حالش بپرسید و نشان دهید که اهمیت می‌دهید.

از این نکات و توصیه‌ها می‌توانید برای بهبود ارتباطات خود با افراد مختلف در زندگی روزمره و در مواقع مختلف استفاده کنید.

سلام احوال پرسی به آلمانی

لیست سوالات

 در زبان آلمانی، می‌توانید از انواع سوالات برای سلام و احوال‌پرسی استفاده کنید. در ادامه چند نمونه از این سوالات را برای شما لیست می‌کنم:

1. Wie geht es dir? (احوال شما چطور است؟)
2. Wie geht’s? (چطوری؟)
3. Wie geht es Ihnen? (احوال شما چطور است؟ – استفاده رسمی‌تر)
4. Alles klar bei dir? (همه چیز خوب است؟)
5. Wie läuft’s? (همه چیز چطور پیش می‌رود؟)
6. Wie geht es deiner Familie? (احوال خانواده‌تان چطور است؟)
7. Wie war dein Tag? (روزت چطور بود؟)
8. Wie fühlst du dich? (حالت چطور است؟)
9. Hast du alles gut? (همه چیز را به خوبی داری؟)
10. Was gibt’s Neues? (چه خبر؟)

این سوالات می‌توانند به عنوان یک شروع برای برقراری ارتباط و گفتگوهای صمیمی‌تر در زبان آلمانی مورد استفاده قرار بگیرند.

 این نمونه‌ها را برایتان گسترش می‌دهم:

11. Wie war dein Wochenende? (آخر هفته‌ت چطور بود؟)
12. Geht es dir heute besser? (امروز حالت بهتر است؟)
13. Was machst du so? (چه کارهایی می‌کنی؟)
14. Wie läuft es in der Schule/Arbeit? (در مدرسه/کار چطور پیش می‌رود؟)
15. Wie sind deine Pläne für das Wochenende? (برنامه‌های آخر هفته‌ت چی هست؟)
16. Hattest du eine gute Fahrt hierher? (سفرت به اینجا خوب بود؟)
17. Wie geht es deinen Eltern/Geschwistern? (احوال والدین/برادران و خواهرانت چطور است؟)
18. Warst du krank? (بیمار بودی؟)
19. Wie fandest du das letzte Treffen/Event? (نظرت در مورد جلسه/رویداد اخیر چی بود؟)
20. Wie geht es deinem Haustier? (حال حیوان خانگی‌ات چطور است؟)

این سوالات می‌توانند به صورت طبیعی و دوستانه در مکالمات روزمره استفاده شوند و ارتباط شما با دیگران را بهبود بخشند

سلام احوال پرسی به آلمانی

جواب سوالات(سلام احوال پرسی به آلمانی)

الآن به ترتیب سوالاتی که ارائه شد، پاسخ‌های معمولی و رایج در زبان آلمانی را برایتان بیان می‌کنیم:

 1. Wie geht es dir? (احوال شما چطور است؟)
 • Mir geht es gut, danke! (حالم خوب است، ممنون!)
 1. Wie geht’s? (چطوری؟)
 • Es geht mir gut, danke! (حالم خوب است، ممنون!)
 1. Wie geht es Ihnen? (احوال شما چطور است؟ – استفاده رسمی‌تر)
 • Mir geht es gut, danke! (حالم خوب است، ممنون!)
 1. Alles klar bei dir? (همه چیز خوب است؟)
 • Ja, alles klar! (بله، همه چیز خوب است!)
 1. Wie läuft’s? (همه چیز چطور پیش می‌رود؟)
 • Gut, danke! (خوب، ممنون!)
 1. Wie geht es deiner Familie? (احوال خانواده‌تان چطور است؟)
 • Meiner Familie geht es gut, danke! (حال خانواده‌ام خوب است، ممنون!)
 1. Wie war dein Tag? (روزت چطور بود؟)
 • Mein Tag war gut, danke! (روزم خوب بود، ممنون!)
 1. Wie fühlst du dich? (حالت چطور است؟)
 • Ich fühle mich gut, danke! (حالم خوب است، ممنون!)
 1. Hast du alles gut? (همه چیز را به خوبی داری؟)
 • Ja, alles gut! (بله، همه چیز خوب است!)
 1. Was gibt’s Neues? (چه خبر؟)
  • Nicht viel, danke! (چیز زیادی نیست، ممنون!)

این پاسخ‌ها به طور معمول برای احوال‌پرسی در زبان آلمانی استفاده می‌شوند و به ارتباطات روزمره و دوستانه کمک می‌کنند.

این پاسخ‌ها را به تعداد سوالاتی که مطرح کرده‌ایم، گسترش می‌دهیم:

 1. Wie war dein Wochenende? (آخر هفته‌ت چطور بود؟)
  • Mein Wochenende war sehr schön, danke! (آخر هفته‌ام خیلی خوب بود، ممنون!)
 2. Geht es dir heute besser? (امروز حالت بهتر است؟)
  • Ja, danke! Heute geht es mir besser. (بله، ممنون! امروز حالم بهتر است.)
 3. Was machst du so? (چه کارهایی می‌کنی؟)
  • Ich lese ein Buch / Ich arbeite / Ich treffe mich mit Freunden. (من یک کتاب می‌خوانم / من کار می‌کنم / من با دوستانم ملاقات می‌کنم.)
 4. Wie läuft es in der Schule/Arbeit? (در مدرسه/کار چطور پیش می‌رود؟)
  • Es läuft gut in der Schule/Arbeit. (در مدرسه/کار خوب پیش می‌رود.)
 5. Wie sind deine Pläne für das Wochenende? (برنامه‌های آخر هفته‌ت چی هست؟)
  • Ich habe vor, ins Kino zu gehen / Ich werde mit meiner Familie ausgehen. (قصد دارم به سینما بروم / من با خانواده‌ام بیرون می‌روم.)
 6. Hattest du eine gute Fahrt hierher? (سفرت به اینجا خوب بود؟)
  • Ja, die Fahrt war angenehm, danke! (بله، سفر خوب بود، ممنون!)
 7. Wie geht es deinen Eltern/Geschwistern? (احوال والدین/برادران و خواهرانت چطور است؟)
  • Meinen Eltern/Geschwistern geht es gut, danke! (والدین/برادران و خواهرانم خوبند، ممنون!)
 8. Warst du krank? (بیمار بودی؟)
  • Nein, ich war nicht krank, danke! (نه، بیمار نبودم، ممنون!)
 9. Wie fandest du das letzte Treffen/Event? (نظرت در مورد جلسه/رویداد اخیر چی بود؟)
  • Das Treffen/Event war wirklich toll! (جلسه/رویداد واقعاً عالی بود!)
 10. Wie geht es deinem Haustier? (حال حیوان خانگی‌ات چطور است؟)
  • Mein Haustier ist gesund und munter, danke! (حیوان خانگی‌ام سالم و شاداب است، ممنون!)

با این پاسخ‌ها می‌توانید به صورت مناسب و دوستانه به سوالات احوال‌پرسی در زبان آلمانی پاسخ دهید.

آموزش خصوصی زبان آلمانی در موسسه زبان آفر-رشت


آموزشگاه زبان آلمانی آفر: بروز رسانی دانش و فرهنگ

آیا می‌خواهید زبان آلمانی را به طور موثر یاد بگیرید؟ آموزشگاه زبان ما به شما این فرصت را می‌دهد که به طور کامل با زبان و فرهنگ آلمانی آشنا شوید.

باور بر اساس تجربه:

 • کلاس‌های آموزشی تدریس توسط مدرسان ماهر و مجرب در زمینه آموزش زبان آلمانی انجام می‌شود.
 • روش‌های تدریس ما ترکیبی از درس‌های تعاملی، فعالیت‌های گروهی و استفاده از منابع تعلیمی بروز است.

برنامه‌های آموزشی منحصر به فرد:

 • بسته‌های آموزشی مختلفی برای انواع دانشجویان در دسترس است، از مبتدی تا پیشرفته.
 • کلاس‌های گروهی و خصوصی با هزینه‌های به صرفه و انعطاف‌پذیری برای تطابق با برنامه‌های شما.

امکانات تکمیلی:

 • محیط آموزشی دوستانه و دلپذیر.
 • پشتیبانی پس از کلاس برای کمک به شما در ادامه‌ی پیشرفت.

اگر می‌خواهید به زبان آلمانی مسلط شوید، با ما تماس بگیرید و به شروع ماجرایی جذاب در جهان زبان آلمانی بپردازید.


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *