آموزش افعال کره ای

آموزش افعال کره ای

یادگیری فعل ها در زبان کره ای

آموزش افعال کره ای

گرامر فعل‌ها در زبان کره‌ای به چندین جنبه تقسیم می‌شود. از جمله، تشکیل زمان‌ها، افعال ترکیبی، احتمالات و افعال شرطی. به عنوان مثال، در زبان کره‌ای، فعل به تنهایی می‌تواند به عنوان فعل اصلی به کار رود یا به عنوان فعل کمکی در تشکیل زمان‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین، در کره‌ای، فعل‌ها بر اساس نوعشان به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: فعل‌های تناوبی و غیرتناوبی. فعل‌های تناوبی به معنای انجام عمل بر روی خود فاعل هستند، در حالی که فعل‌های غیرتناوبی عملی است که بر روی یک شی دیگر انجام می‌شود. همچنین، فعل‌ها در زبان کره‌ای می‌توانند متغیرهایی مانند تغییر شکل، حالت، زمان، شمار و افعال وابسته به شرایط را نشان دهند.

کاربرد

فعل‌ها در زبان کره‌ای برای بیان عمل یا وضعیت فعلی فاعل استفاده می‌شوند. این کاربردها شامل انجام عمل، بیان وضعیت، تغییر زمان، بیان تصمیمات، اظهار افکار و عواطف، ارائه پیشنهادها و درخواست‌ها، توصیف اشیاء و شرایط، بیان علت و توضیح عمل و واقعیت‌ها می‌شود. به عنوان مثال:

 1. انجام عمل: “من می‌خواهم بخوابم.” (나는 자고 싶어요)
 2. بیان وضعیت: “او دانشجو است.” (그는 학생이에요)
 3. تغییر زمان: “من دیروقت می‌خواهم بخوابم.” (나는 이따가 자고 싶어요)
 4. بیان تصمیمات: “من به سینما می‌روم.” (나는 영화관에 갈 거예요)
 5. اظهار افکار و عواطف: “من عصبانی هستم.” (나는 화가 나요)
 6. ارائه پیشنهادها و درخواست‌ها: “لطفاً به من کمک کنید.” (도와주세요)
 7. توصیف اشیاء و شرایط: “این کتاب جالب است.” (이 책이 재미있어요)
 8. بیان علت و توضیح عمل و واقعیت‌ها: “او به دلیل بیماری مدرسه نرفت.” (그는 아파서 학교에 못 갔어요)

این تنها چند مثال از کاربردهای فعل‌ها در زبان کره‌ای است.

انواع فعل ها (آموزش افعال کره ای)

در زبان کره‌ای، فعل‌ها بر اساس ویژگی‌های مختلفی مانند نوع، شکل، و کاربردها، به چندین دسته تقسیم می‌شوند. برخی از انواع فعل‌های مهم شامل:

 1. فعل‌های عملی یا فعل‌های اصلی: این فعل‌ها برای بیان عملی استفاده می‌شوند، مانند “خوردن”، “خوابیدن”، “دیدن” و “رفتن”.
 2. فعل‌های وابسته به شرایط یا فعل‌های کمکی: این فعل‌ها کمک می‌کنند تا معنای جمله روشن‌تر شود و برای تشکیل زمان‌ها استفاده می‌شوند، مانند “می‌کنم”، “می‌خواهم”، “می‌توانم” و “می‌روم”.
 3. فعل‌های ترکیبی: این فعل‌ها از ترکیب دو یا چند فعل مختلف برای بیان یک معنی خاص استفاده می‌کنند، مانند “شروع کردن به”، “ادامه دادن” و “توقف کردن”.
 4. فعل‌های تناوبی و غیرتناوبی: این دسته از فعل‌ها بر اساس اینکه آیا عمل به خود فاعل است یا نه، تقسیم می‌شوند. به عنوان مثال، “شستن” یک فعل تناوبی است زیرا عمل به خود فاعل (خودشستن) است، در حالی که “خوردن” یک فعل غیرتناوبی است زیرا عمل بر روی یک شی دیگر (غذا) است.

این فقط چند مثال از انواع فعل‌ها در زبان کره‌ای است، و هر کدام از این دسته‌ها شامل زیردسته‌های بیشتری نیز می‌شوند.

لیست فعل ها

 1. 가다 (gada) – رفتن
 2. 오다 (oda) – آمدن
 3. 보다 (boda) – دیدن
 4. 먹다 (meokda) – خوردن
 5. 마시다 (masida) – نوشیدن
 6. 자다 (jada) – خوابیدن
 7. 일하다 (ilhada) – کار کردن
 8. 듣다 (deutda) – شنیدن
 9. 말하다 (malhada) – صحبت کردن
 10. 사랑하다 (saranghada) – دوست داشتن
 11. 공부하다 (gongbuhada) – مطالعه کردن
 12. 운전하다 (unjeonhada) – رانندگی کردن
 13. 기다리다 (gidarida) – منتظر بودن
 14. 웃다 (utda) – خندیدن
 15. 울다 (ulda) – گریه کردن

این لیست فقط یک مقداری از فعل‌های موجود در زبان کره‌ای است.

 1. 가르치다 (gareuchida) – آموزش دادن
 2. 고맙다 (gomabda) – سپاسگزار بودن
 3. 이해하다 (ihaehada) – درک کردن
 4. 찾다 (chatda) – یافتن، جستجو کردن
 5. 기다리다 (gidarida) – منتظر بودن
 6. 춤추다 (chumchuda) – رقصیدن
 7. 살다 (salda) – زندگی کردن
 8. 고민하다 (gominhada) – مشکل داشتن، دچار نگرانی شدن
 9. 생각하다 (saenggakada) – فکر کردن
 10. 움직이다 (umjigida) – حرکت کردن
 11. 잊다 (ijda) – فراموش کردن
 12. 도와주다 (dowajuda) – کمک کردن
 13. 소리치다 (sorichida) – فریاد زدن
 14. 좋아하다 (joahada) – دوست داشتن
 15. 놀다 (nolda) – بازی کردن، تفریح کردن

همینطور، فعل‌های دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند در مکالمات روزمره و مواقع مختلف مورد استفاده قرار بگیرند.

مثال (آموزش افعال کره ای)

 1. “من به دانشگاه می‌روم.” – 나는 대학교에 갑니다. (ga-da – 가다)
 2. “او امروز خوابید.” – 그는 오늘 잤어요. (ja-da – 자다)
 3. “من همیشه آب می‌نوشم.” – 나는 항상 물을 마셔요. (masi-da – 마시다)
 4. “او ماشین می‌راند.” – 그는 차를 운전해요. (unjeon-ha-da – 운전하다)
 5. “من فیلم دیدم.” – 나는 영화를 봤어요. (bo-da – 보다)

این مثال‌ها تنها یک نمونه از چگونگی استفاده از فعل‌ها در جملات کره‌ای هستند.

دوره آمادگی آزمون زبان کره ای در موسسه آفر-رشت

موسسه زبان آفر دوره‌های آمادگی برای آزمون‌های زبان کره‌ای ارائه می‌دهد، از جمله TOPIK (آزمون زبان کره‌ای بین‌المللی). این دوره‌ها به زبان آموزان کمک می‌کنند تا مهارت‌های لازم برای قبولی در آزمون‌های کره‌ای را بهبود دهند. برخی از خدماتی که موسسه زبان آفر ارائه می‌دهد عبارتند از:

 1. کلاس‌های درسی: کلاس‌هایی که توسط مدرسان با تجربه ارائه می‌شوند و محوریت آنها بر روی مهارت‌های مورد نیاز برای آزمون TOPIK است.
 2. مواد آموزشی: فراهم کردن منابع آموزشی مناسب برای تقویت مهارت‌های شنیداری، خواندن، نوشتن و صحبت کردن.
 3. آزمون‌های شبیه سازی: برگزاری آزمون‌های شبیه‌سازی به منظور آشنایی زبان آموزان با قالب و نحوه سوالات TOPIK.
 4. تمرین و تکرار: ارائه تمرینات و فعالیت‌های تکراری برای تثبیت مطالب و افزایش سطح دانش زبانی.
 5. مشاوره تحصیلی: ارائه مشاوره و راهنمایی برای دانشجویان در خصوص استراتژی‌های مطالعه و آمادگی برای آزمون.
 6. پشتیبانی آنلاین: ارائه منابع آموزشی آنلاین و پشتیبانی به دوره‌های آموزشی درسی.

با حضور در دوره‌های آمادگی آزمون کره‌ای در موسسه زبان آفر، زبان آموزان می‌توانند با اطمینان در آزمون TOPIK شرکت کنند.

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *