آموزش افعال در چینی

آموزش افعال در چینی

یادگیری فعل ها در چینی

آموزش افعال در چینی

زبان چینی دارای یک سیستم فعلی بسیار پیچیده است که بر اساس افعالی که در آن استفاده می‌شوند، تفاوت‌های زیادی دارد. در زبان چینی، فعل‌ها به صورت بسیار ساده و بدون تغییر شکل به کار می‌روند. برای مثال، فعل “رفتن” به صورت “去” (qù) نوشته و گفته می‌شود، بدون توجه به زمان یا شخصی که در معنای جمله حاضر است. اما برای بیان زمان و شخص، از سایر اجزای جمله مانند زمان‌های اضافه و ضمایر استفاده می‌شود.

علاوه بر این، چینی به دو نوع اصلی فعل تقسیم می‌شود: فعل‌های معمولی و فعل‌های جداشدنی. فعل‌های جداشدنی معمولاً با افعال دیگر ترکیب می‌شوند تا معنی جدیدی بگیرند، مانند “吃饭” (chīfàn) که به معنی “صرف غذا کردن” است که از “吃” (chī – خوردن) و “饭” (fàn – برنج، غذا) تشکیل شده است.

بنابراین، در زبان چینی، توجه به ساختار جمله و استفاده از کلمات مکمل مانند زمان‌های اضافه، ضمایر و افعال جداشدنی برای بیان معنی و مفهوم لازم است.

فعل‌ها در زبان چینی معمولاً به صورت بسیار ساده ترکیب می‌شوند و به تنهایی تغییر شکل نمی‌کنند. اما برای بیان زمان، شخص، تعداد و سایر ویژگی‌های جمله از کلمات مکمل استفاده می‌شود.

، فعل “خوردن” به صورت “吃” (chī) در چینی استفاده می‌شود. برای بیان زمان یا فاعل جمله، از اجزای دیگر جمله استفاده می‌شود. برای مثال:

 1. زمان:
 • اگر بخواهیم بگوییم “من می‌خورم”، از کلمه “我” (wǒ – من) به عنوان ضمیر فاعل و از کلمه “吃” (chī – خوردن) بدون تغییر می‌کنیم: “我吃” (wǒ chī).
 • اما اگر بخواهیم بگوییم “من خورده‌ام”، از زمان اضافه “了” (le) استفاده می‌کنیم: “我吃了” (wǒ chī le).
 1. فاعل:
 • مثلاً “او می‌خورد” به صورت “他吃” (tā chī) بیان می‌شود، که “او” به معنای “او” است.
 • برای بیان “من”، از “我” (wǒ) و برای “تو” از “你” (nǐ) استفاده می‌شود.
 1. تعداد:
 • برای بیان تعداد، از اعداد چینی استفاده می‌شود. مثلاً “دو نفر می‌خورند” به صورت “两个人吃” (liǎng gè rén chī) بیان می‌شود.

به این ترتیب، با استفاده از اجزای مختلف جمله، می‌توانیم فعل‌ها را در زبان چینی به صورت دقیق و کامل بیان کنیم.

کاربرد

فعل‌ها در زبان چینی برای بیان اعمال، وضعیت‌ها، رویدادها و فعالیت‌های مختلف استفاده می‌شوند. آن‌ها اساسی‌ترین بخش جمله هستند که مفهوم اصلی را انتقال می‌دهند. در اینجا چند کاربرد اصلی فعل‌ها در زبان چینی توضیح داده شده است:

 1. انجام عمل یا فعالیت: فعل‌ها برای بیان عملی که فاعل انجام می‌دهد به کار می‌روند. به عنوان مثال، “خوردن”، “خوابیدن”، “رفتن” و “گفتن” از جمله فعل‌هایی هستند که عملی را بیان می‌کنند.
 2. بیان وضعیت یا شرایط: برخی از فعل‌ها برای بیان وضعیت یا شرایطی که فاعل در آن قرار دارد به کار می‌روند. به عنوان مثال، “دوست داشتن”، “علاقه داشتن”، “خوشحال بودن” و “ناراحت بودن” از جمله این دسته فعل‌ها هستند.
 3. توصیف و وصف: برخی از فعل‌ها برای توصیف و وصف ویژگی‌ها یا صفت‌های فاعل یا موضوع جمله به کار می‌روند. مثلاً، “زیبا بودن”، “خوشبو بودن” و “بزرگ بودن” از این دسته فعل‌ها هستند.
 4. صرف و تغییر حالت: برخی از فعل‌ها برای صرف و تغییر حالت یا شرایط فاعل یا موضوع جمله به کار می‌روند. به عنوان مثال، “مسافرت کردن”، “صبور بودن” و “درست کردن” از این دسته فعل‌ها هستند.
 5. نقش فعل مجهول: برخی از فعل‌ها می‌توانند در جملات مجهول به کار روند، به عنوان مثال “شنیده شدن” و “دیده شدن”.

استفاده از فعل‌ها در زبان چینی بسته به ساختار جمله و مفهوم مورد نظر متفاوت است. از طریق ترکیب فعل‌ها با دیگر اجزای جمله مانند ضمایر، زمان‌ها، شرایط و افعال جداشدنی، می‌توان معانی مختلف را بیان کرد.

انواع فعل ها (آموزش افعال در چینی)

در زبان چینی، فعل‌ها به دسته‌بندی‌های مختلفی تقسیم می‌شوند که هر کدام ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند. در ادامه، انواع مهم فعل‌ها در زبان چینی را توضیح می‌دهم:

 1. فعل‌های اصلی یا عملی: این نوع از فعل‌ها برای بیان اعمال یا فعالیت‌های مختلف استفاده می‌شوند. به عنوان مثال، “خوردن” (吃 – chī)، “خوابیدن” (睡 – shuì)، “رفتن” (去 – qù) و “گفتن” (说 – shuō).
 2. فعل‌های مدل: این فعل‌ها برای بیان توانایی، مجوز، تمایل و الزام فاعل به عملی خاص به کار می‌روند. به عنوان مثال، “می‌توانید” (可以 – kěyǐ)، “باید” (应该 – yīnggāi) و “خواستن” (想 – xiǎng).
 3. فعل‌های انعکاسی: این فعل‌ها برگرداننده عمل فاعل به خودش هستند. به عنوان مثال، “شستن” (洗 – xǐ)، “خندیدن” (笑 – xiào) و “غافلگیر شدن” (惊讶 – jīngyà).
 4. فعل‌های جداشدنی: این فعل‌ها به صورت جداشده یا با افعال دیگر ترکیب می‌شوند تا معانی جدیدی را ایجاد کنند. به عنوان مثال، “مصرف غذا کردن” (吃饭 – chīfàn) که از “خوردن” (吃 – chī) و “غذا” (饭 – fàn) تشکیل شده است.
 5. فعل‌های کمکی: این فعل‌ها به فعل اصلی کمک می‌کنند و اغلب برای بیان زمان یا شرایط خاصی استفاده می‌شوند. به عنوان مثال، “بودن” (是 – shì) که برای بیان حالت یا وضعیت فاعل به کار می‌رود.
 6. فعل‌های مجازی: این فعل‌ها برای بیان فرضیات، امکانات و احتمالات استفاده می‌شوند. به عنوان مثال، “باید” (应该 – yīnggāi) و “ممکن است” (可能 – kěnéng).

این تقسیم‌بندی‌ها تنها یک نگاه کلی به انواع فعل‌ها در زبان چینی است، و هر کدام از این انواع دارای زیرشاخه‌ها و موارد خاص خود هستند.

آموزش افعال در چینی

لیست فعل ها (آموزش افعال در چینی)

یک لیست کامل از تمامی فعل‌های چینی بسیار حجیم و وسیع خواهد بود، اما در اینجا چند نمونه از فعل‌های چینی همراه با ترجمه‌شان آورده شده است:

 1. 吃 (chī) – خوردن
 2. 喝 (hē) – نوشیدن
 3. 睡觉 (shuìjiào) – خوابیدن
 4. 走 (zǒu) – رفتن
 5. 看 (kàn) – دیدن
 6. 听 (tīng) – شنیدن
 7. 说 (shuō) – گفتن
 8. 学习 (xuéxí) – مطالعه کردن / یادگیری کردن
 9. 工作 (gōngzuò) – کار کردن
 10. 玩 (wán) – بازی کردن / سرگرمی کردن

همچنین، باید توجه داشت که فعل‌های چینی از طریق افعال جداشدنی و ساختارهای دیگر با هم ترکیب شده و معانی مختلفی را ایجاد می‌کنند.

 1. 写 (xiě) – نوشتن
 2. 游泳 (yóuyǒng) – شنا کردن
 3. 飞 (fēi) – پرواز کردن
 4. 站 (zhàn) – ایستادن
 5. 哭 (kū) – گریه کردن
 6. 笑 (xiào) – خندیدن
 7. 唱 (chàng) – خواندن (ترانه یا آواز)
 8. 跳 (tiào) – پریدن / جمع شدن
 9. 穿 (chuān) – پوشیدن
 10. 看见 (kànjiàn) – دیدن

این نمونه‌ها فقط یک بخش کوچک از فعل‌های موجود در زبان چینی هستند. برای آشنایی بیشتر با لغات و فعل‌های چینی، می‌توانید از منابع آموزشی مختلف استفاده کنید و با تمرین و تکرار، دایره واژگان خود را گسترش دهید.

مثال (آموزش افعال در چینی)

البته، با اضافه کردن مثال‌ها می‌توانیم نحوه استفاده از فعل‌های چینی را بهتر درک کنیم. در ادامه، چند مثال از استفاده از فعل‌های چینی به همراه ترجمه آنها آورده شده است:

 1. 吃 (chī) – خوردن:
 • 我吃面条。 (Wǒ chī miàntiáo.) – من رشته می‌خورم.
 1. 睡觉 (shuìjiào) – خوابیدن:
 • 她睡觉了。 (Tā shuìjiào le.) – او خوابیده است.
 1. 学习 (xuéxí) – مطالعه کردن / یادگیری کردن:
 • 我喜欢学习中文。 (Wǒ xǐhuān xuéxí zhōngwén.) – من دوست دارم زبان چینی را یاد بگیرم.
 1. 工作 (gōngzuò) – کار کردن:
 • 我每天工作八小时。 (Wǒ měitiān gōngzuò bā xiǎoshí.) – من هر روز هشت ساعت کار می‌کنم.
 1. 写 (xiě) – نوشتن:
 • 他写了一封信。 (Tā xiěle yī fēng xìn.) – او یک نامه نوشته است.
 1. 游泳 (yóuyǒng) – شنا کردن:
 • 明天我要去游泳。 (Míngtiān wǒ yào qù yóuyǒng.) – فردا می‌خواهم شنا کنم.
 1. 看见 (kànjiàn) – دیدن:
 • 我看见了一只小猫。 (Wǒ kànjiànle yī zhī xiǎo māo.) – من یک گربه کوچک دیدم.
 1. 喝 (hē) – نوشیدن:
 • 你要喝茶还是咖啡? (Nǐ yào hē chá háishì kāfēi?) – آیا می‌خواهید چای بنوشید یا قهوه؟
 1. 跳 (tiào) – پریدن / جمع شدن:
 • 小狗在花园里跳。 (Xiǎo gǒu zài huāyuán lǐ tiào.) – سگ کوچک در باغچه می‌پرد.
 1. 笑 (xiào) – خندیدن:
 • 这个笑话真好笑! (Zhège xiàohuà zhēn hǎo xiào!) – این شوخی واقعاً خنده دار است!

دوره آمادگی آزمون چینی در آموزشگاه آفر-رشت

به موسسه زبان آفر خوش آمدید!

آیا می‌خواهید آمادگی آزمون چینی خود را ارتقا دهید؟ آیا به دنبال یک دوره آموزشی کامل و موثر برای آزمون‌های چینی هستید؟

در موسسه زبان آفر ،ما دوره‌های آمادگی آزمون چینی با کیفیت بالا را ارائه می‌دهیم تا شما را برای موفقیت در آزمون‌های چینی مانند HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) و آزمون‌های دیگر آماده کنیم.

خدمات ما شامل:

 • کلاس‌های تدریس توسط مدرسان ماهر و با تجربه در زبان چینی
 • مواد آموزشی به‌روز و جذاب برای تقویت مهارت‌های شنیداری، خواندن، نوشتن و صحبت کردن
 • جلسات تمرینی و آزمون‌های شبیه‌سازی شده برای ارزیابی پیشرفت شما
 • پشتیبانی از طریق محیط آموزشی آنلاین برای دسترسی آسان به منابع آموزشی و مواد تمرینی

با مشارکت در دوره‌های آمادگی آزمون چینیتماس با ما موسسه زبان آفر، می‌توانید مهارت‌های زبانی خود را بهبود بخشیده و به راحتی به موفقیت در آزمون‌ه

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *