آموزش اعدادکره ای

آموزش اعدادکره ای
آموزشگاه زبان آفر-رشت

اعداد کره ای(آموزش اعدادکره ای)

آموزش اعدادکره ای

آموزش کامل اعداد در زبان کره‌ای (한국어) به شما کمک می‌کند تا اعداد را به درستی بفهمید و به کار ببرید. در ادامه، اعداد از 1 تا 10 به همراه تلفظ صحیح آنها در زبان کره‌ای آورده شده‌اند.

 1. 하나 (Hana)
 2. 둘 (Dul)
 3. 셋 (Set)
 4. 넷 (Net)
 5. 다섯 (Daseot)
 6. 여섯 (Yeosot)
 7. 일곱 (Ilgop)
 8. 여덟 (Yeodeol)
 9. 아홉 (Ahop)
 10. 열 (Yul)

برخی از نکات مهم:

 • در کره‌ای، اعداد 1 تا 99 با استفاده از اعداد 1 تا 10 ترکیب می‌شوند. برای مثال: 11 = 열하나 (Yul Hana)، 23 = 스물셋 (Seumul Set).
 • برای اعداد بیست به بعد، از کلمه “스물” (Seumul) برای نشان دادن دهگان استفاده می‌شود. به عنوان مثال: 20 = 스물 (Seumul)، 30 = 서른 (Seoreun).
 • برای اعداد صد به بعد، از کلمه “백” (Baek) استفاده می‌شود. برای مثال: 100 = 백 (Baek)، 200 = 이백 (Ibaek).
 • برای اعداد هزار به بعد، از کلمه “천” (Cheon) استفاده می‌شود. به عنوان مثال: 1000 = 천 (Cheon)، 2000 = 이천 (Icheon).

اگر سطح زبانی شما در حد مبتدی است، تمرین مکرر و گوش دادن به تلفظ کره‌ای به شما کمک زیادی می‌کند. همچنین، می‌توانید از منابع آموزشی و تمرین‌های متنوع برای تقویت مهارت‌های زبان کره‌ای خود استفاده کنید.

اعداد 10تا100(آموزش اعدادکره ای)

در زیر، اعداد از 10 تا 100 به همراه تلفظ آنها در زبان کره‌ای آمده‌اند:

 1. 열 (Yul)
 2. 열하나 (Yul Hana)
 3. 열둘 (Yul Dul)
 4. 열셋 (Yul Set)
 5. 열넷 (Yul Net)
 6. 열다섯 (Yul Daseot)
 7. 열여섯 (Yul Yeosot)
 8. 열일곱 (Yul Ilgop)
 9. 열여덟 (Yul Yeodeol)
 10. 열아홉 (Yul Ahop)
 11. 스물 (Seumul)
 12. 스물하나 (Seumul Hana)
 13. 스물둘 (Seumul Dul)
 14. 스물셋 (Seumul Set)
 15. 스물넷 (Seumul Net)
 16. 스물다섯 (Seumul Daseot)
 17. 스물여섯 (Seumul Yeosot)
 18. 스물일곱 (Seumul Ilgop)
 19. 스물여덟 (Seumul Yeodeol)
 20. 스물아홉 (Seumul Ahop)
 21. 서른 (Seoreun)
 22. 서른하나 (Seoreun Hana)
 23. 서른둘 (Seoreun Dul)
 24. 서른셋 (Seoreun Set)
 25. 서른넷 (Seoreun Net)
 26. 서른다섯 (Seoreun Daseot)
 27. 서른여섯 (Seoreun Yeosot)
 28. 서른일곱 (Seoreun Ilgop)
 29. 서른여덟 (Seoreun Yeodeol)
 30. 서른아홉 (Seoreun Ahop)
 31. 마흔 (Maheun)
 32. 마흔하나 (Maheun Hana)
 33. 마흔둘 (Maheun Dul)
 34. 마흔셋 (Maheun Set)
 35. 마흔넷 (Maheun Net)
 36. 마흔다섯 (Maheun Daseot)
 37. 마흔여섯 (Maheun Yeosot)
 38. 마흔일곱 (Maheun Ilgop)
 39. 마흔여덟 (Maheun Yeodeol)
 40. 마흔아홉 (Maheun Ahop)
 41. 쉰 (Swin)
 42. 쉰하나 (Swin Hana)
 43. 쉰둘 (Swin Dul)
 44. 쉰셋 (Swin Set)
 45. 쉰넷 (Swin Net)
 46. 쉰다섯 (Swin Daseot)
 47. 쉰여섯 (Swin Yeosot)
 48. 쉰일곱 (Swin Ilgop)
 49. 쉰여덟 (Swin Yeodeol)
 50. 쉰아홉 (Swin Ahop)
 51. 예순 (Yesun)
 52. 예순하나 (Yesun Hana)
 53. 예순둘 (Yesun Dul)
 54. 예순셋 (Yesun Set)
 55. 예순넷 (Yesun Net)
 56. 예순다섯 (Yesun Daseot)
 57. 예순여섯 (Yesun Yeosot)
 58. 예순일곱 (Yesun Ilgop)
 59. 예순여덟 (Yesun Yeodeol)
 60. 예순아홉 (Yesun Ahop)
 61. 일흔 (Ilheun)
 62. 일흔하나 (Ilheun Hana)
 63. 일흔둘 (Ilheun Dul)
 64. 일흔셋 (Ilheun Set)
 65. 일흔넷 (Ilheun Net)
 66. 일흔다섯 (Ilheun Daseot)
 67. 일흔여섯 (Ilheun Yeosot)
 68. 일흔일곱 (Ilheun Ilgop)
 69. 일흔여덟 (Ilheun Yeodeol)
 70. 일흔아홉 (Ilheun Ahop)
 71. 여든 (Yedeun)
 72. 여든하나 (Yedeun Hana)
 73. 여든둘 (Yedeun Dul)
 74. 여든셋 (Yedeun Set)
 75. 여든넷 (Yedeun Net)
 76. 여든다섯 (Yedeun Daseot)
 77. 여든여섯 (Yedeun Yeosot)
 78. 여든일곱 (Yedeun Ilgop)
 79. 여든여덟 (Yedeun Yeodeol)
 80. 여든아홉 (Yedeun Ahop)
 81. 아흔 (Aheun)
 82. 아흔하나 (Aheun Hana)
 83. 아흔둘 (Aheun Dul)
 84. 아흔셋 (Aheun Set)
 85. 아흔넷 (Aheun Net)
 86. 아흔다섯 (Aheun Daseot)
 87. 아흔여섯 (Aheun Yeosot)
 88. 아흔일곱 (Aheun Ilgop)
 89. 아흔여덟 (Aheun Yeodeol)
 90. 아흔아홉 (Aheun Ahop)
 91. 백 (Baek)

توجه داشته باشید که تلفظ دقیق اعداد ممکن است بسته به لهجه صحبت کننده یا منطقه متغیر باشد.

آموزش اعدادکره ای

نکات تکمیلی اعداد در کره ای

 1. تلفظ واحد‌های دهگان و صدگان:
 • برای اعداد ده تا نود، از واژه “열” (Yul) استفاده می‌شود.
 • برای اعداد صد تا نهصد، از واژه “백” (Baek) استفاده می‌شود.
 • برای اعداد هزار تا نه هزار، از واژه “천” (Cheon) استفاده می‌شود. برای مثال:
 • 30 = 삼십 (Samsip)
 • 200 = 이백 (Ibaek)
 • 700 = 칠백 (Chilbaek)
 • 40,000 = 사만 (Saman)
 • 600,000 = 육십만 (Yuksipman)
 • 900,000,000 = 구억 (Gu-eok)
 1. تلفظ واژه “صفر”:
 • واژه “صفر” در زبان کره‌ای به “영” (Yeong) تلفظ می‌شود.
 1. ترکیب اعداد:
 • برای ترکیب اعداد 11 تا 19، اعداد 1 تا 9 به “열” افزوده می‌شوند. مثال: 11 = 열하나 (Yul Hana).
 • اعداد 20 تا 90 نیز با افزودن اعداد 1 تا 9 به “스물” (Seumul) ترکیب می‌شوند. مثال: 23 = 스물셋 (Seumul Set).
 1. استفاده از عدد 1:
 • اعداد 1 تا 10 به ترتیب همانند انگلیسی “one” تا “ten” خوانده می‌شوند: 하나 (Hana) تا 열 (Yul).
 1. استفاده از “세 개” و “두 개”:
 • برای اشیاء قابل شمارش، از عبارات “세 개” (se ge) به معنای سه تا و “두 개” (du ge) به معنای دو تا استفاده می‌شود.
 1. استفاده از اعداد در زمینه‌های مختلف:
 • در زمینه‌های مختلف مانند زمان، تاریخ، شمارش و… از اعداد به شکل‌ها و ترتیب‌های مختلف استفاده می‌شود.
 1. نکات تلفظ:
 • تلفظ در زبان کره‌ای ممکن است تغییر کند. بسته به لهجه صحبت کننده یا منطقه، ممکن است تفاوت‌هایی در تلفظ وجود داشته باشد.
 1. آموزش با منابع تعلیمی:
 • برای تسلط بیشتر بر اعداد و زبان کره‌ای، می‌توانید از منابع تعلیمی، اپلیکیشن‌های آموزشی، و کلاس‌های زبان کره‌ای بهره ببرید.

با تمرین مکرر و شنیدن فایل‌های صوتی، می‌توانید تلفظ خود را بهبود ببخشید و اعداد را به درستی به یاد بیاورید.

آموزش اعدادکره ای
آموزشگاه زبان آفر-رشت

آموزش زبان کره ای در موسسه زبان آفر-رشت

دوره‌های زبان کره‌ای حرفه‌ای را در آموزشگاه زبان آفر برگزار می‌شود. آموزشگاه زبان آفر مکانی برای یادگیری زبان و فرهنگ کشورهای مختلف به روش‌های مدرن و کاربردی است. در دوره‌های حرفه‌ای زبان کره‌ای، مهارت‌های گفتاری، شنیداری، خواندن و نوشتن به شکلی کامل تقویت می‌شود.

در این دوره‌ها، متد‌های تدریس متنوعی مورد استفاده قرار می‌گیرد و با استفاده از منابع آموزشی متنوع از جمله کتاب‌های درسی، جلوه‌های صوتی و تصویری، نرم‌افزارها و موارد دیگر، زبان آموزان به صورت عملی تمرین می‌کنند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص کلاس های خصوصی و گروهی موسسه زبان آفر با ما در تماس باشید.

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *