برچسب: کلاس حضوری زبان روسی در رشت

  • سلام احوال پرسی به روسی

    آموزش سلام احوال پرسی به روسی سلام احوال پرسی به روسی در زبان روسی، مانند زبان‌های دیگر، احوال‌پرسی و سلام‌ ها می‌توانند به شیوه‌های مختلفی انجام شوند. در اینجا چند نمونه از سلام‌گذاری و احوال‌پرسی در روسی آورده شده است: به عنوان پاسخ به این احوال‌پرسی‌ها، می‌توانید از اصطلاحاتی مانند “Хорошо” (خوب)، “Отлично” (عالی)، “Неплохо”…

  • رنگ ها در روسی

    گرامر رنگ ها در زبان روسی(موسسه زبان آفر-رشت) رنگ ها در روسی در زبان روسی، همانند زبان‌های دیگری، گرامر رنگ‌ها به تعداد متفاوتی از مفاهیم و کاربردها اشاره می‌کند. در زیر به توضیح برخی از کاربردهای اصلی رنگ‌ها در زبان روسی می‌پردازم: 1. **نقش رنگ در صفت‌ها**: رنگ‌ها در روسی می‌توانند به عنوان صفت‌ها بکار…

  • آموزش اعداد درروسی

    اعداد در زبان روسی آموزش اعداد درروسی در زیر لیستی از اعداد صفر تا بیست به زبان روسی آمده است، همچنین نحوه تلفظ آن‌ها ۰ – Ноль (Nol) – صفر ۱ – Один (Adin) – یک ۲ – Два (Dva) – دو ۳ – Три (Tri) – سه ۴ – Четыре (Chetyre) – چهار ۵…