برچسب: موسسه تولیمو TOLIMO رشت

  • موسسه تولیمو TOLIMO رشت

    آزمون TOLIMO چیست؟ موسسه تولیمو TOLIMO رشت آزمون TOLIMO یکی از آزمون‌های استاندارد زبان انگلیسی است که برای ارزیابی مهارت‌های زبانی فرد به‌کار می‌رود. این آزمون اغلب برای افرادی که می‌خواهند ورود به دانشگاه‌ها یا موسسات آموزشی خارجی را پیش از آنکه وارد آن محیط شوند، آزمون می‌دهند، به‌ویژه برای دوره‌های مرتبط با زبان انگلیسی.…