برچسب: ترکی ستانبولی

  • موسسه TYS رشت

    آزمون TYS چیست؟ موسسه TYS رشت آزمون TYS یا “آزمون یکپارچه ورود به دانشگاه” (ترکیه: Türkiye Yükseköğretim Kurumları Sınavı)، یکی از مهمترین آزمون‌های ورود به دانشگاه در ترکیه است. این آزمون برای ورود به دانشگاه‌های دولتی ترکیه برگزار می‌شود و توسط مرکز سنجش و اندازه‌گیری دولت ترکیه (ÖSYM) اداره می‌شود. این آزمون به داوطلبان که…