برچسب: کلاس خصوصی TESTDAF در رشت

  • موسسه TESTDAF تست داف

    آزمون TESTDAF چیست؟ موسسه TESTDAF تست داف آزمون TestDaF یکی از معتبرترین آزمون‌های زبان آلمانی برای زبان‌آموزان غیر بومی زبان آلمانی است. این آزمون برای افرادی که می‌خواهند در دانشگاه‌های آلمان تحصیل کنند یا به عنوان حرفه‌ای در زمینه‌های مختلف در این کشور فعالیت داشته باشند، مورد نیاز است. TestDaF از چهار بخش تشکیل شده…