برچسب: دوره آمادگی تافل+رشت

  • دوره آمادگی تافل+رشت

    زبان انگلیسی(دوره آمادگی تافل+رشت) دوره آمادگی تافل+رشت زبان انگلیسی به عنوان یکی از زبان‌های بین‌المللی و گسترده استفاده می‌شود. این زبان به عنوان زبان رسمی در بسیاری از کشورها، شامل ایالات متحده آمریکا، انگلیس، کانادا، استرالیا و نیوزیلند، شناخته می‌شود. از آنجایی که انگلیسی به عنوان زبان اصلی در بسیاری از حوزه‌های مختلف از جمله…