برچسب: بهترین کلاس خصوصی JLPT رشت

  • دوره آمادگی آزمون ژاپنی+رشتJLPT

    زبان ژاپنی(دوره آمادگی آزمون ژاپنی+رشتJLPT ) دوره آمادگی آزمون ژاپنی+رشتJLPT زبان ژاپنی یکی از زبان‌های مهم جهان است که توسط بیش از ۱۲۵ میلیون نفر در ژاپن و جوامع دیگر جهان صحبت می‌شود. آموزش و یادگیری زبان ژاپنی، به ویژه برای افرادی که می‌خواهند به کشور ژاپن سفر کنند یا با جامعه‌ی ژاپنی در تعامل…