برچسب: آزمون TOPIK رشت

  • موسسه توپیک TOPIK رشت

    توپیک چیست؟(موسسه توپیک TOPIK رشت) موسسه توپیک TOPIK رشت TOPIK یک آزمون استاندارد است که برای سنجش توانایی زبان کره‌ای غیر بومی در مهارت‌های شنیداری، خواندن، نوشتن، و صحبت کردن تدوین شده است. این آزمون توسط “سازمان آموزشی اختصاصی برای زبان کره‌ای” (تخصصاً سازمان “National Institute for International Education” که به اختصار NIIED نیز شناخته…